Postanowienie RIR.6220.21.2018.JKS z dnia 27.12.2018 r. Odmowa wszczęcia postępowania dot. : „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” 

 

 

Postanowienie RIR.6220.21.2018.JKS z dnia 27.12.2018 r. Odmowa wszczęcia postępowania dot. : „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

 

Liczba odwiedzin : 9
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Klein-Sot
Czas wytworzenia: 2018-12-27 15:22:28
Czas publikacji: 2018-12-27 15:22:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak