Postanowienie RIR.6220.20.2018.JKS z dnia 27.12.2018 r. Odmowa wszczęcia postępowania dot. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych  

 

 

Postanowienie RIR.6220.20.2018.JKS z dnia 27.12.2018 r. Odmowa wszczęcia postępowania dot. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

 

Liczba odwiedzin : 6
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Klein-Sot
Czas wytworzenia: 2018-12-27 15:17:41
Czas publikacji: 2018-12-27 15:26:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak