Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o umorzeniu postępowania administracyjnego RIR.6220.12.2018.KMa z dnia 21.12.2018 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych 

 

 

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o umorzeniu postępowania administracyjnego RIR.6220.12.2018.KMa z dnia 21.12.2018 r.  dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla zamierzenia: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

 

Liczba odwiedzin : 9
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamila Marzec
Czas wytworzenia: 2018-12-21 13:37:01
Czas publikacji: 2018-12-21 13:48:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak