Podatki i opłaty -2019 ROK 

 

 

UCHWAŁA NR LXIII/85/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2018 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZWOLNIEŃ W TYM PODATKU NA OBSZARZE GMINY ŁĘCZYCE.


UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCEZ DNIA 5 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE OBNIŻENIA ŚREDNIEJ CENY SKUPU ŻYTA STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ DO OBLICZENIA PODATKU ROLNEGO NA 2019 ROK


UCHWAŁA NR LVI/51/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 CZERWCA 2018 R. W SPRAWIE USTALENIA DOPŁAT DO TARYF DO ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, REALIZOWANEGO PRZEZ GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŁĘCZYCACH

Decyzja o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków


 

UCHWAŁA NR III/31/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE USTALENIA STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA ROK 2019 DLA GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŁĘCZYCACH DO 1 M3 ŚCIEKÓW ODPROWADZANYCH SIECIĄ KANALIZACJI SANITARNEJ Z OSIEDLA BLOKÓW MIESZKANIOWYCH W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNO LĘBORSKIE


 

UCHWAŁA NR III/32/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE USTALENIA STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2019 ROK DLA GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŁĘCZYCACH DO WYWOZU 1 M3 NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH, GROMADZONYCH W ZBIORNIKACH BEZODPŁYWOWYCH.

 

 

Liczba odwiedzin : 69
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Maszota
Czas wytworzenia: 2018-12-20 11:57:29
Czas publikacji: 2019-01-07 15:51:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak