Ogłoszenie o zamówieniu: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu powstałego w ciągu roku RIR.271.23.2018.DB 

 
 

Informacja o wyborze wykonawcy L.dz.DB.271.23.2018/3 z dnia 14 grudnia 2018 r.


Protokół z otwarcia ofert RIR.271.23.2018 z dnia 14.12.2018 r.


Ogłoszenie o zamówieniu: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu powstałego w ciągu roku RIR.271.23.2018.DB

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie - Art. 25a - Wykluczenie

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie - Grupa kapitałowa - nie przynależy

Załącznik nr 5 do SIWZ - Harmonogram spłat

Załącznik nr 6 do SIWZ - Przyjęty w dniu 05.12.2018 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu

Załącznik nr 7 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

 
Liczba odwiedzin : 118
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Damian Banasiak
Czas wytworzenia: 2018-12-06 10:28:28
Czas publikacji: 2018-12-14 11:55:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak