Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa chodnika przy ul. Ofiar Stutthofu w m-ci Rozłazino RIR.271.24.2018.DB 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa chodnika przy ul. Ofiar Stutthofu w m-ci Rozłazino RIR.271.24.2018.DB

SIWZ Ofiar Stutthofu

Załącznik nr 1 do formularza oferty Wykaz podwykonawców

Załącznik nr 1 do SIWZ - - Formularz oferty.

Załącznik nr 2 do SIWZ  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie - Art. 25a - Wykluczenie

Załącznik nr 4 do SIWZ - Łęczyce- Oświadczenie - Grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt budowlany

Załącznik nr 6 do SIWZ - STWiORB

Załącznik nr 7 do SIWZ - Przedmiar robót

Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy

 

 

Liczba odwiedzin : 99
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Damian Banasiak
Czas wytworzenia: 2018-12-05 15:00:45
Czas publikacji: 2018-12-05 15:09:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak