Ogłoszenie Wójta Gminy Łęczyce o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kaczkowo, gmina Łęczyce oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu RIR.6721.5.2018.KMa 

 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Łęczyce o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kaczkowo, gmina Łęczyce  oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu  RIR.6721.5.2018.KMa

 

Liczba odwiedzin : 31
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamila Marzec
Czas wytworzenia: 2018-11-22 10:08:21
Czas publikacji: 2018-11-22 10:08:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak