Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1421G (ul. Osiedlowa) w zakresie wykonania chodnika w m. Rozłazino RIR.271.19.2018.DB 

 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty L.dz. RIR.271.19.2018/3 z dnia 06.12.2018 r


Protokół z otwarcia ofert RIR.271.19.2018


Pytania i odpowiedzi do SIWZ L.dz.DB.271.19.2018/1 z dnia 14.11.2018 r.

Przedmiar robót


 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1421G (ul. Osiedlowa) w zakresie wykonania chodnika w m. Rozłazino RIR.271.19.2018.DB

SIWZ

Załącznik nr 1 do formularza oferty Wykaz podwykonawców

Załącznik nr 1 do SIWZ - - Formularz oferty.

Załącznik nr 2 do SIWZ  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie - Art. 25a - Wykluczenie

Załącznik nr 4 do SIWZ - Łęczyce- Oświadczenie - Grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 SIWZ -projekt budowlany

Załącznik nr 6 do SIWZ - STWiORB

Załącznik nr 7 do SIWZ - projekt organizacji ruchu

Załącznik nr 8-wzór umowy - chodnik Osiedlowa Rozłazino

 
Liczba odwiedzin : 484
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Damian Banasiak
Czas wytworzenia: 2018-11-07 14:45:41
Czas publikacji: 2018-12-06 10:48:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak