Ogłoszenie o zamówieniu: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Łęczyce w sezonach zimowych RIR.271.17.2018.DB 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.11.2018 r. L.dz.DB.271.17.2018/2


Protokół z otwarcia ofert RIR.271.17.2018 z dnia 09.11.2018 r.


 Ogłoszenie o zamówieniu: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Łęczyce w sezonach zimowych

SIWZ

Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-_formularz_oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ  Oświadczenie - Art. 25a - Warunki

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie - Grupa kapitałowa - nie przynależy

Załącznik nr 4 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz sprzętu

załącznik nr 6 do SIWZ - mapa poglądowa

Załącznik nr 7_do_SIWZ_-_WZOR_UMOWY

 

 

 

Liczba odwiedzin : 206
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Damian Banasiak
Czas wytworzenia: 2018-10-30 12:12:34
Czas publikacji: 2018-11-19 12:45:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak