Pomoc żywnościowa 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycach  przystąpi po raz kolejny do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018.

 

O wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą starać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Obecnie jest to kwota:

  • dla osoby samotnie gospodarującej: 1268,00 złotych,
  • dla osoby w rodzinie: 1028,00 złotych.

Zainteresowane osoby i rodziny z terenu Gminy Łęczyce  powinny zgłosić się do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach  do dnia 13 sierpnia 2018 r. do godziny 15:00 celem uzyskania skierowania kwalifikującego do otrzymania pomocy żywnościowej.

 

Więcej informacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycach ul. Długa 42 B lub pod numerem telefonu 58 678 92 10

 

 

Liczba odwiedzin : 122
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Łapczuk
Czas wytworzenia: 2018-08-06 16:53:30
Czas publikacji: 2018-08-06 16:53:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak