Sprawozdania w 2018 roku 

 
 

I KWARTAŁ 2018 ROK

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 

II KWARTAŁ

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 

III KWARTAŁ

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-N   sprawozdanie o stanie mależności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

 
Liczba odwiedzin : 75
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Fiuk
Czas wytworzenia: 2018-07-27 11:03:42
Czas publikacji: 2018-12-07 13:34:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak