UWAGA!!! ZMIANA TERMINU ZEBRANIA W DZIĘCIELCU . NA PROŚBĘ SOŁTYSA ZEBRANIE WIEJSKIE ODBĘDZIE SIĘ 16.07.2018 R. O GODZ. 20 NA BOISKU WIEJSKIM Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łęczyce  

 
 

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU ZEBRANIA W DZIĘCIELCU . NA PROŚBĘ SOŁTYSA  ZEBRANIE WIEJSKIE ODBĘDZIE SIĘ 16.07.2018 R. O GODZ. 20 NA BOISKU WIEJSKIM

Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Łęczyce w sprawie ustalenia maksymalnej liczbynzezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łęczyce.

Na podstawie art. 5a ust.2 i art.35 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2018 r., poz.994) oraz uchwały Nr XL/100/2013 Rady Gminy Łęczyce z dnia 10 października 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łęczyce
Wójt Gminy Łęczyce
zawiadamia, że w terminie od dnia 29 czerwca 2018 r. do 19 lipca 2018 r. będą trwały konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Łęczyce w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łęczyce.

Projekt uchwały dostępny jest poniżej lub:
1)    w Urzędzie Gminy Łęczyce, ul. Długa 49 (pokój nr 3),
2)    na stronie internetowej Urzędu Gminy Łęczyce www.leczyce.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE,
3)    u sołtysów poszczególnych sołectw.

Wnioski, opinie i uwagi należy składać w terminie do dnia 19 lipca 2018 r. poprzez:
1)    przesłanie pocztą lub złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy w Łęczycach, ul. Długa 49 84-218 Łęczyce;
2)    przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretarz.ugl@leczyce.pl, bez wymaganego podpisu kwalifikowanego,
3)    zgłoszenie uwag do protokołu na zebraniach wiejskich, które będą przeprowadzane wg harmonogramu zebrań przekazanego sołtysom, zamieszczonego w Gazecie Gminy Łęczyce, na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.leczyce.pl.

ZAŁĄCZNIKI:

Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce
Zarządzenie Nr 0050.44.2018
Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Harmonogram zebrań wiejskich dotyczący przeprowadzenia konsultacji społecznych

 

 

 
Liczba odwiedzin : 112
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Bożena Pruchniewska
Czas wytworzenia: 2018-06-18 09:34:05
Czas publikacji: 2018-07-13 10:27:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak