Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 08.02.2018 r. dla wymienionych działek w obrębie Godętowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  

 

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 08.02.2018 r. dla wymienionych działek w obrębie Godętowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Liczba odwiedzin : 100
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamila Marzec
Czas wytworzenia: 2018-02-08 10:46:37
Czas publikacji: 2018-02-08 10:46:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak