Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego 

 

 

Wymagane dokumenty

- dokument tożsamości (do wglądu)

- złożenie wniosku

- oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski

Opłata skarbowa

- 50,-zł za wydanie odpisu zupełnego aktu po dokonaniu transkrypcji

Termin i sposób załatwienia sprawy

Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu dokonane w formie czynności materialno-technicznej.

Niezwłocznie, do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Inne informacje

-   Wniosek o transkrypcję aktu można złożyć w dowolnie  wybranym USC.

- Nie wymagają tłumaczenia odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym.

- Transkrypcja polega na wiernym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu bez ingerencji w pisownię imion i nazwisk. Jeżeli jednak osoba ma wcześniej sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego, może razem z wnioskiem o transkrypcję wnosić o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej.

- Jeżeli zagraniczny dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa  nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa , małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenie w składanym wniosku o transkrypcję albo w każdym czasie  złożyć je do protokołu przed kierownikiem USC, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

Tryb odwoławczy

Jeżeli została wydana decyzja odmawiająca transkrypcji aktu przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem tutejszego USC.

 

Liczba odwiedzin : 68
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2018-02-06 14:48:05
Czas publikacji: 2018-02-06 14:48:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak