Sprostowanie aktu 

 

 

Wymagane dokumenty

- dokument tożsamości (do wglądu)

- złożenie wniosku o sprostowanie

- w przypadku, gdy podstawę sprostowania stanowi dokument zagraniczny należy go załączyć wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski

- w przypadku, gdy podstawę sprostowania stanowią materiały archiwalne należy dołączyć ich uwierzytelniony odpis lub wypis lub  uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów

Termin i sposób załatwienia sprawy

Dokonanie czynności materialno-technicznej.

Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

- w tutejszym urzędzie 7 dni roboczych

- w innym USC 10 dni roboczych

Opłata skarbowa

- 39,-zł za wydanie odpisu zupełnego aktu po jego sprostowaniu

Inne informacje

Sprostowanie aktu stanu cywilnego może być dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie , w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych (rodziców, dziadków).

Tryb odwoławczy

Jeżeli została wydana decyzja odmawiająca sprostowania aktu przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem tutejszego USC.

Uzupełnienie aktu

Wymagane dokumenty

- dokument tożsamości (do wglądu)

- złożenie wniosku o uzupełnienie

- w przypadku, gdy podstawę uzupełnienia stanowi dokument zagraniczny należy go załączyć wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski

- w przypadku, gdy podstawę uzupełnienia stanowią materiały archiwalne należy dołączyć ich uwierzytelniony odpis lub wypis lub  uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów

Termin i sposób załatwienia sprawy

Dokonanie czynności materialno-technicznej.

Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

- w tutejszym urzędzie 7 dni roboczych

- w innym USC 10 dni roboczych

Opłata skarbowa

- 39,-zł za wydanie odpisu zupełnego aktu po jego uzupełnieniu

Inne informacje

Uzupełnienia aktu stanu cywilnego można dokonać na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie , w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze  i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych (rodziców, dziadków).

Tryb odwoławczy

Jeżeli została wydana decyzja odmawiająca uzupełnienia  aktu przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem tutejszego USC.

 

Liczba odwiedzin : 113
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2018-02-06 14:47:38
Czas publikacji: 2018-02-06 14:47:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak