Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego 

 

 

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa można złożyć w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa w dowolnie wybranym USC.

Wymagane dokumenty

- dokument tożsamości (do wglądu)

Termin i sposób załatwienia sprawy

Złożenie oświadczenia przez osobę rozwiedzioną o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa przed kierownikiem USC.

Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

- w tutejszym urzędzie 7 dni roboczych

- w innym USC 10 dni roboczych

Opłata skarbowa

- 11,-zł za czynność urzędową

 

Liczba odwiedzin : 66
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2018-02-06 14:45:13
Czas publikacji: 2018-02-06 14:45:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak