Podatki i opłaty - 2018 ROK 

 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/46/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 29 MAJA 2017 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR XLV/96/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 27 LISTOPADA 2017 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA OBSZARZE GMINY ŁĘCZYCE.

UCHWAŁA NR XLV/97/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 27 LISTOPADA 2017 R. W SPRAWIE OBNIŻENIA ŚREDNIEJ CENY SKUPU ŻYTA STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ DO OBLICZENIA PODATKU ROLNEGO NA OBSZARZE GMINY ŁĘCZYCE W 2018 ROKU

UCHWAŁA NR XLVI/110/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 R. W SPRAWIE USTALENIA STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2018 ROK DLA GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŁĘCZYCACH DO WYWOZU 1M3 NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH, GROMADZONYCH W ZBIORNIKACH BEZODPŁYWOWYCH

UCHWAŁA NR LVI/51/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 CZERWCA 2018 R. W SPRAWIE USTALENIA DOPŁAT DO TARYF DO ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, REALIZOWANEGO PRZEZ GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŁĘCZYCACH

Decyzja o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

 

Liczba odwiedzin : 394
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Maszota
Czas wytworzenia: 2017-12-07 12:21:44
Czas publikacji: 2018-08-31 09:04:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak