Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. terenu działek 38/1, 38/2 i 39 obręb Łówcz Górny  

 

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Liczba odwiedzin : 128
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamila Marzec
Czas wytworzenia: 2017-11-23 08:02:42
Czas publikacji: 2017-11-23 08:04:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak