Wykaz Planów Zagospodarowania Przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Łęczyce 

 
 

Wykaz planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Łęczyce

Lp.

Uchwała Rady Gminy;

data

 

Obręb

Wykaz działek

 

Podział:

 

 

Przeznaczenie

 

Powierzchnia w ha

 

Stawka %

 

1.

 

Uchwała nr V/2/2003 Rady Gminy Łęczyce

z dn. 01.02.2003 r.

 

 

Łęczyce

 

 

270

Ldz. 7430/P6/03

01.01.2003

270/1, 270/2, 270/3, 270/4, 270/5, 270/6, 270/7, 270/8, 270/9, 270/10

 

Teren pod zabudowę jednorodzinną

 

1,06 ha

 

0

2.

Uchwała nr V/3/2003 Rady Gminy Łęczyce

z dn. 01.02.2003 r.

 

Łęczyce

 

279/6

 

Teren pod funkcję mieszkaniową w formie zabudowy jednorodzinnej

 

0,2004 ha

 

0

 

 

 

3.

 

 

 

Uchwała nr IX/38/2003 Rady Gminy Łęczyce

z dn. 31.05.2003 r.

 

 

 

Łęczyce

 

 

 

414/5, 413/2, 415/1, 415/2

Ldz. 7430/P/34/07

26.11.2007

415/2:

415/4 i 415/5

Ldz. 7430/P/16/03

Działa 414/5, 413/2 została scalona w dniu 17.11.2003 r. na: 531.

Ldz. 7430/P19/03

W dniu 02.12.2003 działka  531 została podzielona na: 531/1, 531/2, 531/3, 531/4, 531/5, 531/6, 531/7, 531/8, 531/9.

 

 

 

Teren pod zabudowę jednorodzinną

 

 

 

 

2,02 ha

 

 

 

 

0

 

4.

Uchwała nr XXI/21/2004 Rady Gminy Łęczyce

z dn. 27.05.2004 r.

 

 

Łęczyce

 

433/14, 433/15, 433/18- 19

 

 

Teren pod zabudowę jednorodzinną

 

0,9819 ha

 

0

 

5.

 

 

 

 

 
   
 

 


6.

 

Uchwała nr X/45/2007 Rady Gminy Łęczyce

z dn. 25.07.2007 r.

 

 

Uchwała nr

XXXVII/5/2002

Z dn. 02.03.2002 r.

 

Łęczyce

 

 

 

 

Łęczyce

 

415/3, 416/3 (416/6), 414/7

 

 

 

283/1, 283/2

 

Ldz. 7430/P/09/08

01.02.2008

416/6:

-od 416/7 do 416/19

 

 

Ldz.7430/P/24/08

28.08.2008

283/1 (283/3 do 283/7)

283/2 (283/8 do 283/11)

 

 

Funkcja mieszkaniowa jednorodzinna

 
Teren pod zabudowę mieszkaniową

 

6,21 ha

 

 

 

 

0,8652 ha

 

15

 

 

 

 

0

 

7.

Uchwała nr XII/64/2003 Rady Gminy Łęczyce

z dn. 06.09.2003 r.

 

Bożepole Małe

 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

 

 

Teren pod funkcje produkcyjno- usługowe

 

18,61 ha

 

0

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

Uchwała nr XV/78/2003 Rady Gminy Łęczyce

z dn. 22.11.2003 r.

Załącznik do uchwały - Mapa

 

 

 

 

Bożepole Małe

258/6, 258/7, 258/2, 258/3, 258/4, 258/5, 33/2, 33/3, 33/4, 34/1, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 35, 40, 36, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2, 39/3, 39/4, 39/2

Ldz. 7430/P/19/08

17.06.2008

34/6:

-34/10, 34/11

 

Ldz. 7430/P/33/08

29.10.2008

35:

-od 35/1 do 35/6

 

RIR.6831.16.2013.SM

05.07.2013

35/6

od 35/7 do 35/12

 

38/7 i 38/11 - 294

 

 

Teren pod funkcje produkcyjno- usługowe z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej

 

 

 

29,5917 ha

 

 

 

0

9.

Uchwała nr X/44/2007 Rady Gminy Łęczyce

z dn. 25.07.2007 r

Bożepole Małe

106, 68, 90, 107, 88, 109, 115

Ldz.7430/P/7/10

68: 68/1, 68/2

Teren pod funkcje produkcyjne

 

24,81 ha

 

15

 

10.

Uchwała nr XII/62/2003 Rady Gminy Łęczyce

z dn. 06.09.2003 r.

Nawcz

244/1, 251/2

 

Teren pod usługi: kultura, oświata, turystyka, sport itd.

 

1,6809 ha

 

0

 

11.

Uchwała nr XII/63/2003 Rady Gminy Łęczyce

z dn. 06.09.2003 r.

 

Brzeźno Lęborskie

 

35, 38, 41/2, 42/6

Ldz. 7430/P/15/07

17.07.2007

35:

- od 35/1 do 35/4

 

Teren pod zabudowę jednorodzinną

 

1,6809 ha

 

0

 

12.

Uchwała nr XII/61/2003 Rady Gminy Łęczyce

z dn. 06.09.2003 r.

 

Świchowo

 

9/3, 10/7

L.dz. 7430/P/06/08

28.01.2008

10/7

od 10/8 do 10/14

 

Teren pod zabudowę jednorodzinną

 

3,9744 ha

 

0

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

Uchwała nr XVIII/2/2004 Rady Gminy Łęczyce

z dn. 23.02.2004 r.

 

 

Kaczkowo,

 

 

 

Wysokie,

 

 

 

Chrzanowo

 

15/1, 28/1, 53/1, 90/3, 81, 82, 83, 84, 85, 86/1, 86/2

 

3/2, 5/3, 5/2, 29/3

 

141, 144, 143/37

Ldz. 7430/P/02/09

26.01.2009

53/1:

-od 53/2 do 53/6,

-od 90/4 do 90/5,

Ldz. 7430/P/04/09

26.01.2009

5/3:

-od 5/4 do 5/7,

3/2:

-od 3/3 do 3/8,

Ldz. 7430/P/03/09

26.01.2009

141:

-od 141/1 do 141/6,

143/37:

-od 143/38 do 143/40,

 

 

 

 

 

 

 

Teren lokalizacji elektrowni wiatrowych,

313,6243 ha

 

 

 

 

 

 

Brak określenia stawki

 

14.

Uchwała nr XXI/24/2004 Rady Gminy Łęczyce

z dn. 27.05.2004 r.

Chmieleniec

121,123

Ldz.7430/P/25/096

121: 121/1, 121/2

Teren pod funkcję produkcji, usług rzemiosła, usług, składów, mieszkaniowo- usługową

 

 

1,9 ha

 

 

0

 

15.

 

Uchwała nr XXI/25/2004 Rady Gminy Łęczyce

z dn. 27.05.2004 r.

 

Bożepole Wielkie

 

44

Ldz. 7430/P/15/04

02.12.2004

44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10

Teren pod funkcje mieszkaniowo- usługowe z dopuszczeniem funkcji usług rzemiosła

 

1,7 ha

 

0

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

Uchwała nr XXX/6/2001 z dnia 03.03.2001, zmiana XXXIII/44/2005 z dnia 07.07.2005,

 

zmiana  XIX/14/2008 Rady Gminy Łęczyce

z dn.28.04.2008.

 

 

 

Uchwała Nr XXXIII/35/2013

26.04.2013

 

Dąbrówka Wielka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dąbrówka Wielka

5/31 do 5/95, 42/3 do 42/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 328/1 do 328/15 i część dz. nr 42/8

 

 

Teren pod zabudowę rekreacyjną

 

 

 

 

 

 

 

 

Teren pod zabudowę mieszkaniową

 

9,45 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,24 ha

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%

 

 

 

 

 

18.

 

Uchwała nr V/4/2007 Rady Gminy Łęczyce

z dn. 08.02.2007 r.

 

 

Zmieniona na mocy uchwały Rady Gminy Łęczyce Nr XXIII/56/2012 z dnia 29.08.2012 roku

 

Strzebielino

 

 

 

 

 

Strzebielino

 

Plan dla całego obrębu

 

 

 

 

Fragment obrębu geodezyjnego

 

 

 

1798,90 ha

 

0

15

 

 

19.

 

Uchwała nr V/3/2007 Rady Gminy Łęczyce

z dn. 08.02.2007 r.

 

 

Łówcz

 

165/3, 165/4, 165/5, 167, 168, 176/2

165/5:

- od 165/10 do 165/13

167:

-od 167/1 do 167/7

176/2:

-od 176/3 do 176/9

 

Teren pod funkcje rekreacyjne, zabudowę mieszkaniową

 

 

3,22 ha

 

 

0

 

20.

Uchwała nr XXIII/42/2008 Rady Gminy Łęczyce

z dn. 14.10.2008 r.

 

Rozłazino

 

152/3, 154

 

 

Teren górniczy eksploatacja kruszywa

 

1,6 ha

 

30

 

 

21.

 Uchwała nr XXVI/61/2000 Rady Gminy Łęczyce

z dn. 23.09.2000r.

 

Bożepole Wielkie

 

23/12, 23/17, 23/25

 

 

Zabudowa produkcyjno usługowa

 

1,0431 ha

 

0

 

22.

 Uchwała nr X/44/2011 Rady Gminy Łęczyce

z dn. 02.06.2011

 

Strzebielino

 

70/3

 

70/5

 

Gazociąg średniego i wysokiego ciśnienia

 

0,0317 ha

 

0

 

 

23.

 Uchwała nr XXVI/77/2012 Rady Gminy Łęczyce

z dn. 30.10.2012r.

Brzeźno Lęborskie, Pużyce, Świchowo, Wysokie, Łęczyce

 

Fragment obrębów geodezyjnych

 

 

 

Siłownie wiatrowe

 

 

1390,71 ha

 

 

30%

 

24.

Uchwała nr XXV/68/2012 Rady Gminy Łęczyce

z dn. 05.10.2012r.

 

Chrzanowo

Fragment obrębu geodezyjnego

 

 

Siłownie wiatrowe

 

217 ha

 

30%

 

 25.

Uchwała nr XXIII/59/2012 Rady Gminy Łęczyce

z dn. 29.08.2012r.

 

Brzeźno Lęborskie

 

175/10, 175/11, 176/2, 177/3

 

 

Eksploatacja terenów górniczych

 

94,9353 ha

 

0-30%

 

26.

Uchwała nr XXIII/55/2012 Rady Gminy Łęczyce

z dn. 29.08.2012r.

 

Rozłazino

 

530/7

 

 

Tereny pod rozwój funkcji rekreacyjno – mieszkaniowej 

 

47,28 ha

 

15%

 

27.

Uchwała nr XLIV/1/2014 Rady Gminy Łęczyce

z dn. 28.01.2014

 

Bożepole Wielkie

 

98/1

 

 

Tereny przemysłowe – fotowoltaika

 

41,12 ha

 

30%

 

28.

Uchwała Nr LII/71/2014 Rady Gminy Łęczyce z dn.

30.10.2014

 

Bożepole Wielkie

 

Fragment obrębu

Łąkowa 34, 1, 4, 119-128…..

 

Tereny mieszkaniowe, rolne, elektrownia wodna

 

89,5 ha

 

30%

 

29.

Uchwała Nr LI/66/2014 Rady Gminy Łęczyce z dn.

25.09.2014

 

Łęczyce

 

393

 

 

Tereny sportu i rekreacji

 

0,2572 ha

 

30%

30.

Uchwała Nr XLVI/29/2014 Gminy Łęczyce, z dn. 29.04.2014

Chmieleniec

123

 

Tereny przemysłowe

1,22 ha

30%

31.

Uchwała nr VIII/32/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 27 kwietnia 2015r.

Godętowo

Fragment obrębu dz.nr 13/10, 13/22

 

 

 

 

32.

Uchwala NR XXXV/14/2017

Z dnia 27 lutego 2017r.

Bożepole Małe

93/9 i 105/1

 

Eksploatacja kruszywa – docelowo mieszkaniówka

 

 

33.

Uchwały nr XXXV/13/2017 z dnia 27 lutego 2017

Bożepole Wielkie

79/4 i 601

 

Tereny mieszkaniowe

13,6 ha

30 %

34.

Uchwała nr XXXI/83/2016 z dnia 28 listopada

Bożepole Wielkie

Fragment obrębu

Zmiana Łąkowej ^ dz.nr 34. 1, 4,119-128

Tereny mieszkaniowe

10,6 ha

30%

35.

Uchwała nr XLI/60/2017 z 07 sierpnia 2017 r.

zal 1_Strzebielino strefy 1_5000 [A0]_IV2017

zal 2_MPZP Strzebielino_IV2017

Strzebielino

Cały obręb

 

 

 

 

36

Uchwała XLII/69/2017 z 4 września 2017r.

Zał. 1 mapa

Chmieleniec

 

121/3 i 121/4

ZMIANA mpzp dla terenu działek nr 121/3 i 121/4 Chmieleniec

Produkcja, (składy, magazynu) i USŁUGI

   

37

Uchwała XLVI/115/2017  z dnia 18 grudnia 2017 r

Zał. 1 mapa

Zał. 2 rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag

Rozłazino Dz. nr 292 w części   Eksploatacja kruszywa  44,280 ha  
38

Uchwała Nr LII/25/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Zał. 1 Mapa

Zał. 2 rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag

Godętowo Dz. nr. 51/15, 51/16, 51/17, 51/18, 51/13   Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej 28 ha  

 

 

 

 

 

 
Liczba odwiedzin : 895
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamila Marzec
Czas wytworzenia: 2017-10-18 15:04:22
Czas publikacji: 2018-12-06 13:33:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak