Ogłoszenie o taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łęczyce 

 
 
Liczba odwiedzin : 303
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Gabriela Szmidtke
Czas wytworzenia: 2017-06-22 14:06:16
Czas publikacji: 2017-06-22 14:06:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak