Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łęczyce 

 

 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łęczyce - Tom I

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łęczyce - Tom II

rys. Kierunki rozwoju przestrzennego

rys. Ekofizjograficzne uwarunkowania rozwoju przestrzennego

rys. Kulturowe uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

 

 

Liczba odwiedzin : 869
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Sabina Marciniak
Czas wytworzenia: 2016-12-20 09:03:22
Czas publikacji: 2017-02-20 07:27:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak