Podatki i opłaty - 2017 ROK 

 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/46/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 29 MAJA 2017 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE W OKRESIE 01.07.2017 R. - 30.06.2018 R.


UCHWŁA NR XXXI/79/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 LISTOPADA 2016 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA OBSZARZE GMINY ŁĘCZYCE NA 2017 ROK


UCHWAŁA NR XXXI/80/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 LISTOPADA 2016 R. W SPRAWIE OBNIŻENIA ŚREDNIEJ CENY SKUPU ŻYTA STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ DO OBLICZNEIA PODATKU ROLNEGO NA OBSZARZE GMINY ŁĘCZYCE W 2017 ROK


 UCHWAŁA NR XXXI/81/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 LISTOPADA 2016 R. W SPRAWIE WPROWADZENIA OPŁATY PROLONGACYJNEJ NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE


UCHWAŁA NR XXXII/94/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 GRUDNIA 2016 R. W SPRAWIE USTALENIA STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŁĘCZYCACH DO 1m3 ŚCIEKÓW ODPROWADZONYCH SIECIĄ KANALIZACJI SANITARNEJ Z OSIEDLA BLOKÓW MIESZKANIOWYCH W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNO LĘBORSKIE


 UCHWAŁA NR XXXII/96/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 GRUDNIA 2016 R.  W SPRAWIE  USTALENIA STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2017 ROK DLA GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŁĘCZYCACH DO WYWOZU 1m3 NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH, GROMADZONYCH W ZBIORNIKACH BEZODPŁYWOWYCH

 

Liczba odwiedzin : 414
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Maszota
Czas wytworzenia: 2016-11-01 11:31:56
Czas publikacji: 2017-11-03 08:08:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak