Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

 
 
Liczba odwiedzin : 169
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Patelczyk
Czas wytworzenia: 2016-07-08 13:46:52
Czas publikacji: 2019-01-18 09:01:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak