Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łęczyce 

 
 
Liczba odwiedzin : 440
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Witold Szmidtke
Czas wytworzenia: 2016-05-30 12:27:56
Czas publikacji: 2016-05-30 12:28:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak